Med Bachelorgrad i Trylling

De siste tre årene har entertainer Hans Henrik Verpe, ved siden av fulltidsjobben som tryllekunstner, tatt en bachelorgrad i Drama- og Teaterkommunikasjon ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Resultatet er kanskje det nærmeste man kommer å ta formell utdannelese i trylling her til lands.

Men for å rydde all tvil av veien: “Trylling” er foreløpig ikke et fag som tilbys ved noen som helst utdanningsinstitusjon i Norge. Utdanningen Verpe har tatt, er derfor i utgangspunktet en ren teaterfaglig sådan. Det som imidlertid er unikt med Drama- og Teaterkommunikasjonsstudiet ved OsloMet, er at studentene i stor grad står fritt til å lage sine bachelorprosjekter om hva som helst, så lenge det kan lenkes til teatret og har en teaterfaglig, akademisk forankring.

Denne sjansen til å skrive en bacheloroppgave om trylling lot Verpe ikke løpe fra seg, og det siste halvåret har dermed gått til å ferdigstille prosjektet med tittelen “Dramaturgi og tryllekunst – en akademisk bro mellom teaterfaget og tryllefaget”. Og det omtales som “prosjektet” fordi studiet ved OsloMet ikke utelukkende er teoretisk. Som seg hør og bør for tidligere høgskoler, har studiet også en fremtredende praktisk komponent. Dette innebærer helt konkret at studentene skal skrive sine bacheloroppgaver om en anvendt praksis de har skapt som skal danne empirigrunnlaget for oppgavens drøfting.

Verpes praksis bestod i å spille trylleforestillinger for barn som bestod av “vanlig” trylling, og trylling som hadde vært gjenstand for en vesentlig dramaturgisk og teaterfaglig bearbeiding. Etter forestillingene ble barna spurt hvilke deler de likte best, og svarene ble i siste instans analysert og diskutert opp mot relevant teori i selve bacheloroppgaven.

Og skal vi tro sensorene for årets avgangskull ved Oslos nye universitet, var Verpes prosjekt svært vellykket.  Det hele endte på toppen av karakterskalaen med A på både den skriftlige oppgaven, og en praktisk eksamen som skulle presentere funnene på en multimedial, performativ måte.  Gjennom denne prestasjonen beviser Hans Henrik Verpe altså at han ikke bare er en sikker vinner på scenen, men at han i tillegg besitter teoretisk og akademisk kunnskap om sitt fag.

Den  nyvunne formelle kompetansen Verpe har ervervet gjør ham unik som tryllekunstner i norsk sammenheng, og er enda en god grunn til at han med trygghet kan bookes til ditt neste arrangement!