Book en smittevernsgodkjent tryllekunstner!

Da myndighetene innførte de strenge smittevernstiltakene 13. mars i år, fikk alle artister i praksis total yrkesnekt. Dette fordi det ble forbud mot arrangementer og ulovlig å møtes mer enn 5 personer på ett sted. Nå har myndighetene imidlertid gradvis begynt å åpne opp, og Hans Henrik Verpe tar sin del av ansvaret for å besørge en trygg og smittevernsforsvarlig underholdningsopplevelse for deg og ditt arrangement!

Torsdag 30. april ble det klart at myndighetene gradvis letter på de strenge restriksjonene, blant annet gjennom at de tillater arrangementer for inntil 50 deltagere. Dette er gode nyheter for alle som driver med underholdning, men lettelsene kom naturlig nok ikke uten visse føringer. Et av kravenen fra myndighetene er at arrangementene arrangeres av en ansvarlig arrangør som kan sørge for en trygg og smittevernsforsvarlig avvikling av evenementene. Dette innebærer forhold som at publikummere må kunne holde minst én meters avstand til medpublikummere fra andre husstander, at det ligger godt til rette for god håndhygiene og generelt at de eksisterende smittevernhensynene kan følges uten vanskeligheter.

Med andre ord er det ikke fritt fram for å arrangere private fester med 50 gjester, men dersom du er profesjonell aktør og ønsker å booke underholdning til din kulturarena, eller du er en privat aktør som arrangerer en 50-årsdag på et leid lokale, er det fritt fram sålenge man oppfyller smittevernskriteriene.

Det hører også med at du helt i tråd med loven kan booke en tryllekunstner til en privat barnebursdag i et privat hjem, sålenge de eksisterende rettningslinjene om max 5 personer overholdes. Ønsker du imidlertid å invitere hele klassen til en tilsvarende markering, må du altså leie et lokale og forholde deg som en profesjonell og ansvarlig arrangør.

Til sist må nevnes at Folkehelseinstituttet etter instruks fra Regjeringen har utviklet et smittevernkurs, som enkelte bransjer er lovpålagt å ta før de kan gjenåpne sin drift. Tryllekunstnere er i utgangspunktet ikke omfattet av de som FHI og Regjeringen mener det er obligatorisk å ta dette kurset for, men Hans Henrik Verpe tenker likevel at man aldri kan være for trygg under en pågående pandemi, all den tid man kommer i relativt nær kontakt med folk i et interaktivt trylleshow, og har derfor frivillig tatt kurset og bestått prøven.

Altså kan du være helt trygg på at du booker en smittevernsforsvarlig tryllekunstner om du booker Hans Henrik Verpe!